ปาร์เก้ไม้ประดู่
ปาร์เก้ไม้ประดู่ เกรดAA
1x1(1/2)x12" -
1x2x8(1/2)" -
1x2x10" -
1x2x12" -
1x4x12" -
1x4x14" -
1x4x18" -
1x4x0.60 ม -
1x4x1.00 ม -
1x4x1.20 ม -
ไม้พื้นประดู่อบไสรางลิ้น
ไม้พื้นประดู่อบไสรางลิ้น  
1x4x2 เมตรขึ้นไป -
1x6x2 เมตรขึ้นไป -
1x8x2 เมตรขึ้นไป -
1x10x2 เมตรขึ้นไป -