ประตูบ้าน
เรายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างสุดใจ

โทร : 02-241-5877
02-241-5878

ไม้สัก

ไม้สัก

ไม้สัก


4
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectona grandis L.f.
• วงศ์ LABIATAE
 ชื่อสามัญ Teak
 ชื่ออื่น เซบ่ายี้ ปีฮือ ปายี้ เป้อยี
 ไม้ต้น ขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ลำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่อง
       เล็ก ๆ สีเทา โคนเป็นพูพอนต่ำ ๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ เปลือก
       สีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่อง ตื้นตามความยาวลำต้น
 ใบ เดี่ยวใหญ่มาก ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ปลายใบแหลมโคนมน ยาว 25 - 30
       เซนติเมตร กว้างเกือบเท่ายาว ใบของต้นอ่อนจะใหญ่กว่า นี้มาก ผิวใบขนสาก
       คายสีเขียวเข้ม ขยี้ใบสดจะมีสีแดง เหมือนเลือด 
 ดอก ขนาดเล็ก สีขาวนวลออกเป็นช่อตาม ปลายกิ่ง 
 ผล แห้งค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกแข็ง ภายใน
       มี 1 - 3 เมล็ด 
 นิเวศวิทยา ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ บางส่วนในภาคกลางและ
       ภาคตะวันตก มีอยู่บ้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ออกดอก ออกดอกและเป็นผลเดือน มิถุนายน - ตุลาคม การขยายพันธุ การเพาะ
       เมล็ด นำเมล็ดแช่น้ำ 2 วัน สลับผึ่งแดด 1 วัน รวม 15 วัน แล้วหว่านในแปลงเพาะ
       ให้กระจัดกระจายทั่วกัน กลบด้วยวัสดุเพาะชำ สูงประมาณ 3-5 มิลลิเมตร หรืออาจ
       ทำร่องแล้วหว่านลงในร่องจะสะดวก ในการกลบ และเมล็ดจะงอกอย่างเป็นระเบียบ 
       แปลงเพาะควรอยู่กลางแจ้ง เมล็ดสักจะงอก ไม่พร้อมกัน บางเมล็ดงอกภายใน 3 
       สัปดาห์ บางเมล็ด 2 ปีจึงงอก
     การขยายพันธุ์
     การเพาะเมล็ด
     นำเมล็ดแช่น้ำ 2 วัน สลับผึ่งแดด 1 วัน รวม 15 วัน แล้วหว่านในแปลงเพาะให้
     กระจัดกระจายทั่วกัน กลบด้วยวัสดุเพาะชำ สูงประมาณ 3-5 มิลลิเมตร หรืออาจ
     ทำร่องแล้วหว่านลงในร่องจะสะดวก ในการกลบ และเมล็ดจะงอกอย่างเป็นระเบียบ
     แปลงเพาะควรอยู่กลางแจ้ง เมล็ดสักจะงอก ไม่พร้อมกัน บางเมล็ดงอกภายใน 3 
     สัปดาห์ บางเมล็ด 2 ปีจึงงอก
     การปักชำ
     เลือกไม้สายพันธุ์ดีที่ต้องการขยายพันธุ์ (ต้นแม่พันธุ์) เลือกตัดชิ้นส่วนของไม้ที่
     พัฒนาเป็นกล้าไม้ ได้ง่าย นำไปกระตุ้นการออกรากและลำต้นด้วยสารเคมี 
     (สารเคมีมีขายตามท้องตลาด) นำส่วนของพืชที่ได้รับการกระตุ้นแล้วไปไว้ใน 
     โรงเรือนที่สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิได้ และดูแลจนกว่าส่วนของพืชที่นำ 
     มาปักชำจะสร้างรากและลำต้น นำกล้าไม้ที่ออกรากและลำต้น ไปอนุบาลจนกล้าไม้
     เริ่มแข็งแรง นำกล้าไม้ออกไปกลางแจ้งเพื่อให้กล้าไม้ปรับตัวและแข็งแรง พอที่จะนำ
     ไปปลูกได้

สนใจติดต่อ Heng Center
 อีเมล์ email:   thaibestwood (แอด) gmail.com 
 Line ID:   Line ID จะสามารถใช้ได้เร็ว ๆ นี้ 
 แผนกขาย (โทรสอบถามได้ทุกเบอร์): ชื่อค่ายเบอร์โทร 
    คอลเซ็นเตอร์ เฮงทวีค้าไม้-02-241-5877
02-241-5878
 
    หมายเลขแฟ็กซ์:   0-2669-1129