ประตูบ้าน
เรายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างสุดใจ

โทร : 02-241-5877
02-241-5878

ไม้สักทอง

ไม้สักทอง

ไม้สักทอง

ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นไม้สักทอง (TEAK) นั้น สามารถสังเกตได้จาก ต้นเรือนยอด สุขภาพของต้น การแตกของเปลือก เป็นเครื่องชี้บอกลักษณะของไม้สัก ไม้สักมีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่

1.ไม้สักทอง พบในป่าโปร่งชื้นไกลห้วย หรือแล้งแต่ใกล้ห้วย ดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เรือนยอดมีความสมบูรณ์ ใบมีขนาดปานกลาง เนื้อไม้มีลักษณะเป็นเส้นตรง ผ่าง่าย มีความแข็งแรงกว่า ไม้สักหยวก สีเข้ม เป็นสีน้ำตาลเหลือง หรือที่เรียกกันว่าสีทอง ไม้สักหยวก และไม้สักทองจะอยู่ในทำเลที่คล้ายคลึงกัน และลักษณะภายนอกคล้ายกันมีจุดสังเกตเล็กน้อย คือ ร่องของเปลือกไม้สักหยวกจะกว้างกว่าไม้สักทอง แต่แตกเป็นร่องตรงเหมือนๆ กัน

2.ไม้สักหยวก เนื้อไม้มีสีขาว พบในป่าโปร่งชื้นริมห้วย มีลักษณะลำต้นตั้งตรง เปลือกแตกเป็นร่องตื้น เรือนยอดสมบูรณ์ ใบมีขนาดปานกลาง เนื้อไม้หรือแก่นถากและฟันง่าย

3.ไม้สักไข พบในป่าโปร่งแล้งเป็นส่วนมาก เจริญเติบโตได้ช้า ร่องเปลือกค่อนข้างลึกเป็นสันกว้าง ระหว่างร่อง ลำต้นตรงเปลา พุ่มของเรือนยอดบอบเบา แต่เต็มไปด้วยใบ
เนื้อไม้มีลักษณะมีไขปน ยากแก่การขัด และการทาแชลแลค หรือแลคเกอร์ สีของไม้สักไขจะเป็นสีน้ำตาลเข้มปนเหลือง

4.ไม้สักหิน พบมากในป่าโปร่งแล้งในระดับสูง การแตกของเปลือกเป็นร่องลึก เรือนยอดดูไม่แข็งแรง ใบมีลักษณะเล็กกว่าปกติ เนื้อไม้มีความแข็งกว่าไม้สักทั่วไปและเปราะ สีของเนื้อไม้มักจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม

5.ไม้สักขี้ควาย มักเกิดในที่ค่อนข้างแล้งในป่าผสมผลัดใบต่างๆและมักจะพบอยู่ในบริเวณรอยต่อ (Transition zone) ของป่าโปร่งผลัดใบต่างๆ และป่าแพะ เรือนยอดมักจะไม่สมบูรณ์ ลำต้นจะตายบ้าง กิ่งหรือเรือนยอดแห้งตายไปบ้างกิ่งสองกิ่ง เปลือกแตกเป็นร่องไม่สม่ำเสมอ ขาดเป็นตอนๆ เนื้อไม้จะมีสีเขียวปนน้ำตาล น้ำตาลแก่ น้ำตาลอ่อน ปนกันดูเป็นสีเลอะๆ มีลักษณะคล้ายขี้ควาย

อย่างไรก็ตาม ลักษณะของไม้สักทอง (TEAK) ที่นำเสนอมาข้างต้นนี้ ล้วนมาจากการพบเห็นโดยประสบการณ์ แต่ในทางทฤษฏีแล้ว พันธุ์ สถานที่ และ ดินฟ้า อากาศ ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ไม้สักทองที่ดีมีคุณภาพ


สนใจติดต่อ Heng Center
 อีเมล์ email:   thaibestwood (แอด) gmail.com 
 Line ID:   Line ID จะสามารถใช้ได้เร็ว ๆ นี้ 
 แผนกขาย (โทรสอบถามได้ทุกเบอร์): ชื่อค่ายเบอร์โทร 
    คอลเซ็นเตอร์ เฮงทวีค้าไม้-02-241-5877
02-241-5878
 
    หมายเลขแฟ็กซ์:   0-2669-1129