ประตูบ้าน
เรายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างสุดใจ

โทร : 02-241-5877
02-241-5878

วิธีคำนวณราคาไม้แปรรูป

ไม้แปรรูปที่ขายตามท้องตลาดปัจจุบัน ถ้าซื้อไม้ไม่กี่ตัวคนขายมักจะขายเป็นท่อนหรือแผ่น ตัวอย่างเช่น  ต้องการซื้อไม้แป หรือไม้หน้า 3 หรือ ไม้ขนาดหนา 1″ กว้าง 3″ ยาว 5 ม. จำนวน 1 แผ่น  หรือ 1″x3″x5 ม.= 1 แผ่น คนขายมักจะขายเป็นศอก ยกตัวอย่างราคาไม้ศอกละ 20 บาท เราสามารถคิดราคาไม้แผ่นนี้ได้โดย นำ 2 ไปคูณที่ความยาวของไม้(1 ม.=2ศอก)  ในตัวอย่างความยาวของไม้คือ 5 ม.เมื่อคิดเป็นศอกจะเได้ท่ากับ 10 ศอก  ไม้มีราคาศอกละ 20 บาท ดังนั้นไม้ท่อนนี้ มีราคา 200บาท

วิธีคิดปริมาตรไม้เป็นคิวบิกฟุต

ปริมาตรของไม้รูปทรงสี่เหลี่ยม เกิดจากการนำค่าความกว้าง ความหนาและความยาวมาคูณกัน และหน่วยที่วัดต้องเหมือนกัน  แต่ไม้ในบ้านเรา นิยมวัดความหนา เป็นนิ้ว ความกว้างของหน้าไม้นิยมวัด เป็นนิ้ว ส่วนความยาวนิยมวัดเป็น เมตร ไม่นิยมวัดเป็นฟุต ทำให้ยากต่อการคำนวณปริมาตรของไม้เนื่องจากหน่วยวัดไม่ตรงกัน

อย่างไรก็ตามเราสามารถคิดปริมาตรของไม้โดยการนำเอาค่าคงที่ที่เขาคำนวณออกมาแล้วมาเป็นตัวคูณ นั่นคือจำนวน 0.0228 เป็นค่าที่ต้องนำมาคูณกับกับความกว้างที่วัดเป็นนิ้ว ความหนาที่วัดเป็นนิ้ว และความยาว ที่วัดเป็นเมตร ถ้ามีไม้หลายแผ่นก็ให้คุณจำนวนเข้าไป เช่น

  • ไม้ขนาดหนา 1″ กว้าง 3″ ยาว 5 ม. สามารถคำนวณเป็นคิวบิกฟุตได้ดังนี้
  • ปริมาตรไม้เป็น คิวบิกฟุต เท่ากับ 1 x 3 x 3.5 x 3.5 x 0.0228 ซึ่งก็เท่ากับ 1.197 คิวบิกฟุต
  • ถ้าไม้มีราคาคิวบิกฟุตละ 450 บาท ก็นำ 1.197 ไปคูณกับราคาไม้ 450 บาท จะได้เท่ากับ 538.65 บาท เพราะฉะนั้นไม้ 5 แผ่นมีราคา 538 บาท
  • การซื้อขายไม้ แปรรูปจำนวนมาก เขานิยมคิดราคาขายเป็นคิวบิกฟุต ซึ่งราคาไม้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของไม้และขนาด หรือ Spec ของไม้  เช่นไม้สักจะราคาแพงกว่าไม้เต็ง
  • หรือไม้แดง และไม้ที่หน้าใหญ่กว่าก็จะแพงกว่า ไม้หน้า 16″ จะมีราคาแพงกว่า 10″ เป็นต้น

สนใจติดต่อ Heng Center
 อีเมล์ email:   thaibestwood (แอด) gmail.com 
 Line ID:   Line ID จะสามารถใช้ได้เร็ว ๆ นี้ 
 แผนกขาย (โทรสอบถามได้ทุกเบอร์): ชื่อค่ายเบอร์โทร 
    คอลเซ็นเตอร์ เฮงทวีค้าไม้-02-241-5877
02-241-5878
 
    หมายเลขแฟ็กซ์:   0-2669-1129