ประตูบ้าน
เรายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างสุดใจ

โทร : 02-241-5877
02-241-5878

ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของไม้สัก

ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของไม้สัก สรุปได้ดังนี้

ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของไม้สัก

ไม้สัก เป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นมากกว่าพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง โดยเฉลี่ยแล้วไม้สักชอบเจริญเติบโตอยู่บนพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,250-2,500 มิลลิเมตร ต่อปี และในพื้นที่ที่ปลูกนั้นจะต้องมีช่วงฤดูแล้งที่แบ่งแยกค่อนข้างชัดเจน คือ ประมาณ 3-5 เดือน จึงจะทำให้ไม้สักเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพ

ไม้สักจะเจริญเติบโตได้ดี ในอุณหภูมิระหว่าง 27-36 องศา สำหรับช่วงกลางวัน และในกลางคืน ต้องมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-30 องศา ไม้สักที่เติบโตจากธรรมชาติโดยเฉลี่ยจะเติบโตได้ดีในอุณหภูมิระหว่าง 13 องศา ในเดือนที่มีอากาศเย็นที่สุด และ 40 องศา ในเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด

ไม้สักชอบแสงสว่าง โดยความเข้มของแสงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของไม้สัก คือ 75-95% ของปริมาณ แสงในเวลากลางวันที่ได้รับเต็มที่

ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้สักนั้น มักเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดี และดินนั้นต้องลึก และเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งได้มาจากการสลายตัวของหินปูน
สำหรับดินที่ไม่เหมาะสมกับไม้สักก็คือ ดินเหนียว ดินลูกรัง และดินทราย
ลักษณะภูมิประเทศถือเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ไม้สักตามธรรมชาติแล้วจะขึ้นอยู่ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 200- 1,000 เมตร สำหรับประเทศไทยนั้น
พบไม้สักขึ้นอยู่ทั่วไปที่ระดับ 200- 750 เมตร จากน้ำทะเล โดยพื้นที่ควรเป็นพื้นที่ราบถึงลาดชันเล็กน้อยไม่เกิน 15%
แม้จะมีขึ้นตอนในการเพาะปลูกที่ค่อนข้างยุ่งยาก สักหน่อย แต่ถ้าหากมีการดูแลเอาใจใส่ในการเลือกพื้นที่และพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม ก็อาจทำให้ได้ไม้สักที่ดีและมีคุณภาพ
เหมาะสำหรับการนำมาใช้งาน


สนใจติดต่อ Heng Center
 อีเมล์ email:   thaibestwood (แอด) gmail.com 
 Line ID:   Line ID จะสามารถใช้ได้เร็ว ๆ นี้ 
 แผนกขาย (โทรสอบถามได้ทุกเบอร์): ชื่อค่ายเบอร์โทร 
    คอลเซ็นเตอร์ เฮงทวีค้าไม้-02-241-5877
02-241-5878
 
    หมายเลขแฟ็กซ์:   0-2669-1129