ประตูบ้าน
เรายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างสุดใจ

โทร : 02-241-5877
02-241-5878

ประเภทของไม้

ประเภทของไม้

ประเภทของไม้


2
      ไม้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยถือเอาค่าความแข็งแรงในการดัดของไม้แห้ง 
 และความทนทาน ตามธรรมชาติของไม้ชนิดนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ได้แก่ 
     1. ไม้เนื้อแข็ง มีความแข็งแรงสูงกว่า 1000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความ
         ทนทานสูงกว่า 6 ปี ได้แก่ ไม้เคี่ยม ไม้แอ๊ก ไม้หลุมพอ ไม้เสลา ไม้สัก
         ไม้เลียงมัน ไม้รัง ไม้ยมหิน ไม้มะค่า ไม้มะเกลือเลือด ไม้ประดู่ ไม้เต็ง
         ไม้ตะบูนดำ ไม้ตะคร้อหนาม ไม้ตะคร้อไข่ ไม้แดง ไม้กันเกรา
     2. ไม้เนื้อแข็งปานกลาง มีความแข็งแรง 600 ถึง 1000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
         มีความทนทาน 6 ปี ได้แก่ ไม้เหียง ไม้รกฟ้า ไม้ยูง ไม้มะค่าแต้ ไม้พลวง
         ไม้นนทรี ไม้ตาเสือ ไม้ตะแบก ไม้ตะเคึยนหนู ไม้ตะเคียนทอง ไม้กว้าว
     3. ไม้เนื้ออ่อน มีความแข็งแรงต่ำกว่า 600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความ
         ทนทานต่ำกว่า 2 ปี ได้แก่ ไม้อินทนิล ไม้สัก ไม้ยางแดง ไม้พะยอม ไม้พญาไม้
         ไม้ทำมัง ไม้ตะบูนขาว ไม้กะบาก ไม้กระเจา ไม้กวาด

สนใจติดต่อ Heng Center
 อีเมล์ email:   thaibestwood (แอด) gmail.com 
 Line ID:   Line ID จะสามารถใช้ได้เร็ว ๆ นี้ 
 แผนกขาย (โทรสอบถามได้ทุกเบอร์): ชื่อค่ายเบอร์โทร 
    คอลเซ็นเตอร์ เฮงทวีค้าไม้-02-241-5877
02-241-5878
 
    หมายเลขแฟ็กซ์:   0-2669-1129