ประตูบ้าน
เรายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างสุดใจ

โทร : 02-241-5877
02-241-5878

ถิ่นกำเนิดของไม้สัก

ถิ่นกำเนิดของไม้สัก

ถิ่นกำเนิดของไม้สัก
ไม้สัก (Teak ) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tectona grandis อยู่ในวงค์ Verbenaceae พบมากทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย อินโดนีเซีย และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก ไม้สัก เป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่ มักขึ้นในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของภาคกลางและตะวันตก อันได้แก่จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สำพูน เชียงราย สำปาง แพร่ น่าน ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และพิจิตรและมีบ้างเล็กน้อยในจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี
ไม้สักมักขึ้นอยู่ตามภูเขา และในพื้นที่ราบที่ไม่มีน้ำขังหรือพื้นที่ที่มีดินปนทรายที่ไม่มีน้ำขัง มักพบการเจริญเติบโตเป็นแบบกลุ่มก้อน เพราะไม้สักมักขึ้นเป็นหมู่ไม้สักล้วน ๆ ไม้สักเป็นไม้ที่ชอบพื้นที่ที่มีชั้นดินลึก มีการระบายน้ำที่ดี ไม่ชอบพื้นที่ที่มีดินแข็งและน้ำท่วมขัง แต่ก็พบว่าในพื้นที่ที่มีหินปูนซึ่งแตกแยกผุผังจนกลายเป็นดินร่วนที่ลึก ไม่สักกลับชอบและเจริญเติบโตได้ดีมาก ดินที่ไม้สักสามารถเจริญเติบโตได้ดีต้องมีความเป็นกลางและด่างเล็กน้อย ค่า pH ระหว่าง 6.5-7.5 ปริมาณน้ำฝน ระหว่าง 1,200-2,000 มม. ต่อปี ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 700 เมตร และมีฤดูแล้งแยกออกจากฤดูฝนชัดเจนจะทำให้ไม้สักมีลวดลายสวยงาม

ลักษณะของไม้สัก
– เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ ลำต้นเปล่า มีพูพอน โคนต้นจนถึงเรือนยอดค่อนข้างกลม มีขนาดความสูงเกิน 20 เมตร ขึ้นไป
– เปลือกของไม้สัก มีความหนาประมาณ 0.30-1.70 ซม. สีเทา หรือสีน้ำตาลอ่อนแกมเทา แตกเป็นร่องตื้น ๆ ไปตามทางยาวและหลุดออกเป็นแผ่นบาง ๆ เล็ก ๆ
– ใบของต้นสักมีลักษณะค่อนข้างใหญ่และกว้าง ประมาณ 25-30 ซม. และมีความยาว 30-40 ซม. หรือลักษณะเหมือนรูปไข่กลับ โดยแตกออกจากกิ่งเป็นคู่ ๆ ท้องใบสากหลังของใบมีสีเขียว แกมเทา เป็นขน
– ดอกของไม้สัก มีสีขาวนวล มักออกดอกเป็นช่อใหญ่ ๆ ตามปลายกิ่ง และจะเริ่มออกดอกในช่วงเดือน มิถุนายน เป็นต้นไป
– ผลของต้นสัก ค่อนข้างกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ผลหนึ่ง ๆ มีเมล็ดใน 1-4 เมล็ด เปลือกแข็งมีขนสั้น ๆ นุ่ม ๆ สีน้ำตาล หุ้มอยู่ และผลจะเริ่มแก่ในราวเดือน พฤศจิกายน-มกราคม
– ลักษณะเนื้อในของไม้สัก มีสีเหลืองทอง ถึงสีน้ำตาลแก่ มีลายเป็นเส้นสีน้ำตาลแก่แทรก เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แข็งปานกลาง เลื่อยใสกบ ตบแต่งง่าย

ทั้งนี้ ไม้สักยังเป็นไม้ที่ปลวก มด มอด แมลง ไม่ชอบ เพราะในเนื้อของไม้สักนั้น มีสารเคมีพิเศษชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า O-cresyl methyl ether ซึ่งสารเคมีชนิดนี้นั้นถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ของกรมป่าไม้ ซึ่งผลของสารเคมีชนิดนี้ เมื่อถูกทาหรืออาบบนเนื้อไม้แล้ว ไม้จะมีความคงทนแข็งแรง ปลวก แมลง เห็ด รา จะไม่มารบกวน นอกจากนี้ในไม้สักทอง ยังพบว่ามีปริมาณทองคำประปนอยู่ถึง 0.5 ppm ซึ่งหากเปรียบเทียบแล้ว ไม้สักทอง 26 ต้น จะให้ปริมาณทองคำหนัก 1 บาท
ไม้สักเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรงสูงถึง 1,000 กก./ตร.ซม. และมีความทนทานตามธรรมชาติ โดยพิสูจน์ได้จากการทดลองนำส่วนที่เป็นแก่นของไม้สักไปทดลองปักดิน พบว่ามีความทนทานตามธรรมชาติเกินกว่า 10 ปี (ระหว่าง 11-18 ปี)


สนใจติดต่อ Heng Center
 อีเมล์ email:   thaibestwood (แอด) gmail.com 
 Line ID:   Line ID จะสามารถใช้ได้เร็ว ๆ นี้ 
 แผนกขาย (โทรสอบถามได้ทุกเบอร์): ชื่อค่ายเบอร์โทร 
    คอลเซ็นเตอร์ เฮงทวีค้าไม้-02-241-5877
02-241-5878
 
    หมายเลขแฟ็กซ์:   0-2669-1129