ประตูบ้าน
เรายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างสุดใจ

โทร : 02-241-5877
02-241-5878

ข้อจำกัดของไม้แดง

ข้อจำกัดของไม้แดง

ข้อจำกัดของไม้แดง

ไม้แดง เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และเป็นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง แต่ในขณะนี้พบว่ามีการปลูกขยายพันธุ์ไม้แดงค่อนข้างน้อย ในส่วนเชิงพาณิชย์นั้นยังไม่มีการส่งเสริมให้ปลูกไม้แดงเพื่อการค้าและเศรษฐกิจอย่างจริงจัง เพราะไม้แดงเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ช้า เมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่น ๆ ที่เจริบเติบโตได้เร็วและให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วกว่า เช่น ไม้ยูคาลิปตัส หรือไม้ยางพารา เป็นต้น แต่สำหรับในต่างประเทศนั้น กลับมีการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้แดงเพื่อการค้าและเศรษฐกิจอย่างแพร่หลาย เช่น ในประเทศมาเลเชีย เริ่มให้ความสนใจต่อการปลูกไม้แดงในเชิงเศรษฐกิจแล้ว เพราะไม้แดงไม่ค่อยพบว่ามีปัญหาเรื่องโรคและแมลง โดยในประเทศมาเลเชียนั้นได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการทดลองเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ไม้แดง ด้วยวิธีการปักชำ สำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีการส่งเสริมหรือค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมให้ปลูกไม้แดงเป็นไม้เศรษฐกิจเช่นเดียวกับในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามมีการคาดการเอาไว้ว่า ในอนาคตนั้นไม้แดงจะเป็นไม้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี หากประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ปลูกในเชิงการค้าอย่างจริงจังไม่แน่ว่าในอนาคต อาจมีไม้แดงเป็นไม้เศรษฐกิจอีกชนิด มาตีตลาดแข่งขันกับไม้สักที่มีการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อการค้าและเศรษฐกิจก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามหากมีการส่งเสริมให้ปลูกอย่างจริงจังอาจช่วย ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าลงไปได้บ้าง อีกทั้งไม้แดงยังเป็นไม้ที่ปลูกเพื่อช่วยสงเสริมสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


สนใจติดต่อ Heng Center
 อีเมล์ email:   thaibestwood (แอด) gmail.com 
 Line ID:   Line ID จะสามารถใช้ได้เร็ว ๆ นี้ 
 แผนกขาย (โทรสอบถามได้ทุกเบอร์): ชื่อค่ายเบอร์โทร 
    คอลเซ็นเตอร์ เฮงทวีค้าไม้-02-241-5877
02-241-5878
 
    หมายเลขแฟ็กซ์:   0-2669-1129