ประตูบ้าน
เรายินดีต้อนรับทุกท่านอย่างสุดใจ

โทร : 02-241-5877
02-241-5878

การปรับปรุงคุณภาพไม้

การปรับปรุงคุณภาพไม้

การปรับปรุงคุณภาพไม้


1
 เนื่องจากไม้ในปัจจุบันมีคุณภาพต่ำลง มีการหดตัว แตกร้าว หรือบิดงอง่าย ทำให้เกิดความเสียหายในสิ่งก่อสร้าง ครัวเรือนเครื่องใช้ไม้สอย โดยทั่ว ๆ ไป จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพไม้เพื่อให้ไม้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงทางด้านสี ความแข็งแรง 
 การหดตัว การพองตัวและ ความทนทาน มีหลายวิธีได้แก่ 
     1. การกองไม้ เป็นการกองไม้ให้โปร่งไม่ชิดติดต่อกัน นอกจากจะทำให้ไม้แห้งเร็ว
         แล้ว ยังป้องกันการเกิดเชื้อราที่ทำให้ไม้ผุได้เป็นอย่างดีด้วย ส่วนไม้ที่เป็นกระพี้
         หรือไม้ที่ไม่ทนทาน ในขณะที่แปรรูปสด ๆ แล้วกองไม้ชิดติดกันเพียงวันสองวัน 
         ก็จะเกิดราขึ้นเต็ม อาจเสียหายถึงกับทำให้ไม้ใช้การไม่ได้ตลอดไป 
     2. การแช่น้ำ การแช่น้ำเป็นระยะเวลานาน ๆ จะทำให้แป้งและน้ำตาลที่มีในไม้สลาย
         ตัวไป เมื่อนำไม้มาใช้งาน ถึงแม้จะมีกระพี้ติดอยู่ มอดก็จะไม่เข้ารบกวน 
     3. การอบหรือนึ่ง จะทำให้สารประกอบทางเคมีบางประเภทซึ่งดูดและคายน้ำได้มาก
         สลายตัวไป ทำให้การพองและการหดตัวของไม้ลดลง 
     4. การอบหรือผึ่ง โดยการใส่ไม้ที่จะอบในเตาอบ ซึ่งสามารถทำให้ไม้แห้งได้เร็ว 
         ไม่ทำให้ไม้เสียหายจากการหดตัว ส่วนการผึ่งในอากาศ ไม้จะแห้งเร็วหรือแห้งช้า 
         ขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศ ถ้าอากาศมีความชื้นต่ำ ไม้ก็แห้งเร็ว และถ้าอาคารมี
         ความชื้นมากไม้ก็แห้งช้า 
     5. การอัดไม้ด้วยความร้อน ทำให้ไม้มีปริมาตรเล็กลงและ คงรูปได้ภายหลังการอัด 
         และทำให้ไม้แข็งและทนทานขึ้น 
     6. การอัดพลาสติก โดยการอัดสารที่เป็นพลาสติกเหลวเข้าไปในเนื้อไม้ แล้วทำให้มัน
         รวมตัวจับกันเป็นเนื้อพลาสติก กลายเป็นของแข็งในภายหลัง อาจทำได้โดยอาศัย
         ตัวเร่งทางเคมีหรือฉายรังสี
     7. การอบน้ำยา เป็นการทา ชุป แช่ หรืออัดน้ำยาเข้าไปในไม้ด้วยแรงอัดสูง ซึ่งเป็นวิธี
         ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำไม้เข้าห้องบปิดฝาจนสนิท ทำการดูดอากาศใน
         ไม้และในห้องอบออกจนหมด แล้วจึงปล่อยน้ำยาเข้าไป ขณะเดียวกันก็จะเพิ่ม
          ความกดดันของอากาศในท่อให้สูงขึ้นถึงระดับที่ต้องการ ทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วจึง
         ลดความดันลง ไม้ที่ทำการอาบน้ำยาแล้วจะมีความทนทานสูงกว่าไม้ธรรมชาติ
         หลายเท่า

สนใจติดต่อ Heng Center
 อีเมล์ email:   thaibestwood (แอด) gmail.com 
 Line ID:   Line ID จะสามารถใช้ได้เร็ว ๆ นี้ 
 แผนกขาย (โทรสอบถามได้ทุกเบอร์): ชื่อค่ายเบอร์โทร 
    คอลเซ็นเตอร์ เฮงทวีค้าไม้-02-241-5877
02-241-5878
 
    หมายเลขแฟ็กซ์:   0-2669-1129